Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Wrocław-Kozanów

Oddział nr 33 parafia św. Jadwigi ul. Pilczycka 25 54-150 Wrocław

Wigilia naszego Oddziału!!

Dziś zasiedliśmy jako Rodzina Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
do wspólnego stołu Wigilijnego. Był to czas kiedy mogliśmy sobie wzajemnie wyrazić wdzięczność, za to co już za nami i nasze bycie razem w tym Oddziale KSM-u. Również nie zabrakło wzajemnej modlitwy oraz pełnych miłości i radości życzeń, które mamy nadzieję, że staną się faktem. Pamiętaliśmy też
o tych osobach, które z różnych względów nie mogły dotrzeć
do nas dzisiejszego wieczoru.

Jako Asystent bardzo dziękuję wszystkim za przygotowanie i obecność w czasie tej Wieczerzy Wigilijnej (co prawda trochę przed czasem) i mam nadzieję, że to wydarzenie wpłynie pozytywnie na nasz Oddział i sprawi,
że staniemy się jeszcze bardziej GOTOWI służyć Bogu i Ojczyźnie!!

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA!

Dziś Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przeżywa swoje patronalne święto. Pamiętajmy, aby podziękować naszemu Królowi za dzieło jakim jest KSM
i prosić Go, aby nam królował zawsze i wszędzie.

Potrzebujemy Was!!

Kochani Druchny, Druchowie i Sympatycy naszej strony z osiedla Kozanów – POTRZEBUJEMY WAS!!

Nasza Parafia ma przyjąć 150 osób, a do dzisiaj złożono deklaracje, które umożliwiają przyjąć
tylko 50 osób. Potrzebujemy Was i liczymy, że uda nam się ugościć wszystkich pielgrzymów.

Dlatego apelujemy i bardzo prosimy o składanie deklaracji przyjęcia młodzieży
w czasie Europejskiego Spotkania Młodych Taize’ we Wrocławiu.

Druki deklaracji na stoliku z gazetami, a także na stronie internetowej https://taizewroclaw.pl/contact/
Deklaracje papierowe prosimy o przynoszenie do zakrystii lub kancelarii.

Najbliższa modlitwa w duchu Taize’ w naszej Parafii 29.11.2019 r. o godzinie 19:15 – ZAPRASZAMY.

Modlitwy będą odbywać się w każdy piątek grudnia, aż do Europejskiego Spotkania Młodych o godzinie 19:15.

18 listopada – Wspomnienie Karoliny

Dziś wspominamy w liturgii Kościoła naszą patronkę błogosławioną Karolinę. Dziękujemy zatem Bogu, za świadectwo Jej życia, za Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, a nade wszystko za Młodych, którzy działają i angażują się w życie naszego Oddziału. Niech błogosławiona Karolina wyprasza dla nas wszystkich potrzebne łaski, abyśmy mogli jeszcze lepiej służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie!!

BŁOGOSŁAWIONA KAROLINO – MÓDL SIĘ ZA NAMI!

Fragmenty homilii wygłoszonej przez św. Jana Pawła II podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej Karoliny Kózkówny:

„Czyż święci są po to, ażeby zawstydzać? Tak. Mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć człowieka w całej prawdzie. Potrzebny jest, ażeby odkryć lub odkryć na nowo właściwą hierarchię wartości. Potrzebny jest nam wszystkim, starym i młodym. Chociaż ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych.
Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby. O godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa. Tak więc święci są po to, ażeby świadczyć o wielkiej godności człowieka. Świadczyć o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym „dla nas i dla naszego zbawienia”, to znaczy równocześnie świadczyć o tej godności, jaką człowiek ma wobec Boga. Świadczyć o tym powołaniu, jakie człowiek ma w Chrystusie. „

„Ginie więc Karolina. Jej martwe ciało dziewczęce pozostaje wśród leśnego poszycia. A śmierć niewinnej zdaje się odtąd głosić ze szczególną mocą tę prawdę, którą wypowiada Psalmista: „Pan jest moim dziedzictwem, Pan jest moim przeznaczeniem. To On mój los zabezpiecza” (por. Ps 16,5). Tak. Karolina porzucona wśród lasu rudziańskiego jest bezpieczna. Jest w rękach Boga, który jest Bogiem życia. I męczennica woła wraz z Psalmistą: „Błogosławię Pana”. Dziecko prostych rodziców, dziecko tej nadwiślańskiej ziemi, „gwiazdo” twojego ludu, dziś Kościół podejmuje to wołanie twojej duszy, wołanie bez słów – i nazywa ciebie błogosławioną! Chrystus stał się twoją „mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem” (1 Kor 1,30). Stał się twoją mocą. Dziękujemy Chrystusowi za tę moc, jaką objawił w twoim czystym życiu i w twojej męczeńskiej śmierci. „

„I oto, padając pod ręką napastnika, Karolina daje ostatnie na tej ziemi świadectwo temu życiu, które jest w niej. Śmierć cielesna go nie zniszczy. Śmierć oznacza nowy początek tego życia, które jest z Boga, które staje się naszym udziałem przez Chrystusa, za sprawą Jego śmierci i zmartwychwstania. „

„I to za naszych czasów, w tym stuleciu, jeszcze jeden taki ognisty język Ducha Prawdy, Parakleta, zatrzymał się nad postacią prostej, wiejskiej dziewczyny: „Bóg wybrał właśnie to, (…) co niemocne, aby mocnych poniżyć, aby zawstydzić mędrców” (por. 1 Kor 1,27). „

WYBORY!!

Wczoraj w naszym Oddziale nr 33 Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży przy parafii św. Jadwigi we Wrocławiu-Kozanowie odbyły się wybory nowego kierownictwa.

Dziękujemy Kierownictwu ustępującemu za dwa lata pełnienia poszczególnych funkcji oraz dotychczasowej Komisji Rewizyjnej. A byli to: Agata Sobańska (Prezes), Joanna Jasztal (Wiceprezes), Zofia Zub (Sekretarz), Julia Słota (zastępca Sekretarz), Magdalena Czekaj (skarbnik) oraz Jakub Lewicki (przewodniczący Komisji Rewizyjnej), Michał Zięba (członek Komisji Rewizyjnej) i Martyna Grabowska (członek Komisji Rewizyjnej).

Wybory odbyły się zgodnie ze Statutem i Regulaminem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Z pośród dwóch kandydatów wybrano Prezesa Oddziału, a następnie poszczególne osoby do pełnienia funkcji w Kierownictwie oraz Komisji Rewizyjnej.

Obecny skład Kierownictwa Oddziału nr 33 Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej:
PREZES ODDZIAŁU: Agata Sobańska
WICEPREZES: Jakub Lewicki
SEKRETARZ: Katarzyna Fedoruk
ZASTĘPCA SEKRETARZA: Michał Zięba
SKARBNIK: Magdalena Czekaj

Obecny skład Komisji Rewizyjnej:
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI: Mateusz Zięba
CZŁONKOWIE KOMISJI: Joanna Jasztal i Julia Słota.

Wszystkim podejmującym funkcje w naszym Oddziale na dwu letnią kadencję życzymy asystencji Ducha Świętego oraz wielu sił, aby być nieustannie GOTOWYM służyć BOGU i OJCZYŹNIE.

dav


Zapraszamy do wspólnej modlitwy kanonami Taize’!

Zapraszamy wszystkich chcących poznać czym jest modlitwa w duchu Taize’!
Pierwsza taka modlitwa w piątek 8 listopada o godzinie 19:15.
W ten sposób rozpoczniemy copiątkowe modlitwy w duchu Taize’,
które potrwają aż do końca roku.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Jak co roku 1 listopada chcieliśmy pamiętać o naszych zmarłych i prosić Pana Boga, aby pozwolił im uczestniczyć już w radości nieba.
Wieczorem wzięliśmy udział we Mszy świętej, a następnie udaliśmy się na cmentarz Osobowicki, aby tam zapalić znicze, pomodlić się i odwiedzić groby zmarłych bliskich naszym sercom.

dav

Taki mały, taki duży może ŚWIĘTYM być!

31 października przeżywaliśmy Noc Świętych. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, a następnie wyruszyliśmy w radosnym pochodzie z relikwiami naszych świętych Patronów. Następnie w parafii Ojców Oblatów odbył się Bal Wszystkich Świętych.

Zachęcamy do przeczytania artykułu oraz obejrzenia galerii zdjęć – może uda się wam znaleźć przedstawicieli naszego Oddziału.

edh

Taize’ na Kozanowie i KSM

Dzisiejszą Niedzielą rozpoczęliśmy przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych Taize’ we Wrocławiu. Gościmy dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej brata Stevena, który wraz z wolontariuszami i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży przy naszej Parafii zachęca do włączenia się w organizację tego wydarzenia oraz przyjęcie młodzieży w domach.

Zapraszamy chętnych do pobierania z kościoła deklaracji przyjęcia młodych pielgrzymów, którzy będą w dniach 28 grudnia – 1 stycznia uczestniczyć w ESM Taize’. Wypełnione deklaracje należy przekazać do zakrystii wolontariuszom lub ks. Łukaszowi do 10 listopada.

Osoby chcące włączyć się w przygotowanie jako wolontariusze zapraszamy na spotkanie w środę 23 października 2019 roku na godzinę 20:15 do kościoła.

Można również dołączyć do grupy na fcb.

« Older posts